അഭിമുഖം
0

ഫാസിസത്തിനെതിരേ വിശാല ഐക്യം രൂപപ്പെടണം: ഡോ പി കെ പോക്കർ

മാർക്സിസ്റ്റ്‌ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട പ്രമുഖരിൽ ഒരാളാണ് ഡോ. പി കെ പോക്കർ. ആഗോളവല്‍ക്കരണ കാലത്ത് സ്വത്വം ഭിന്ന രീതിയിൽ ഉയര്‍ന്നു വന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ…

മുഖപ്രസംഗം
0

ആത്മീയവ്യാപാരം ചെറുക്കുക.

ആത്മീയാന്വേഷണത്തിന്റെ മറവിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അമൃതാനന്ദമയി മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളോടെ സജീവമായി നടക്കുകയാണ്.കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനപ്രിയമാകുന്നതും വിശ്വാസ്യത…


0

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ അടിമകൾ

അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ ഏഴു ദിവസം പ്രായമായ ആണ്‍കുഞ്ഞിനെ നിലത്തെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെ­ടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച അന്ധവിശ്വാസികളുള്ള നാടാണ്  കേരളം. സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തട്ടിപ്പുക്കാർ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും…

0

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ അടിമകൾ

അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ ഏഴു ദിവസം പ്രായമായ ആണ്‍കുഞ്ഞിനെ നിലത്തെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെ­ടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച അന്ധവിശ്വാസികളുള്ള നാടാണ്  കേരളം. സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തട്ടിപ്പുക്കാർ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും…